Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Шпаргалка з Податків та оподаткування

Шпаргалка з Податків та оподаткування

Шпаргалка | | Украина | docx | 0.19 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1.Сутність та функції податків.
2. Елементи оподаткування.
3. Класифікація податків
4.Характеристика прямих податків.
5.Характеристика непрямих податків.
6.Форми універсальних акцизів.
7.Податкова політика України.
8. Податкова політика в системі державного регулювання економіки на макро- і мікрорівні.
9.Методи формування доходів держави.
10. Принципи оподаткування.
11.Структура доходів бюджету України.
12.Органи державної податкової служби України, їх завлання, функції та права.
13.Фінан. та адмін. санкції, які накладаються орг-ми подат-ої служби.
14.Облік юридичних та фізичних осіб в органах ДПС У.
15.Облік податків і неподаткових платежів в органах ДПС
16.Платники та ставки ПДВ.
17.Обєкт та база оподаткування ПДВ
18. Звільнення від оподаткування ПДВ.
19. Податковий кредит та податкове зобов'язання по ПДВ.
20. Платники, об’єкт оподаткування та ставки акцизного зб.
21. Порядок визначення суми АЗ, порядок і строки сплати.
22. Особливості оподаткування АЗ алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
23. Мито: загальна х-ка, види мита, платники, об¢єкт опод-ня.
24. Мито: ставки, пільги, порядок сплати.
25. Платники, об’єкт оподаткування і ставки по податку на прибуток п-ств.
26. Порядок визначення скоригованого валового доходу і валових витрат по податку на прибуток підприємств.
27. Особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових витрат платника податку на прибуток підприємств.
28. Пільги та строки сплати по податку прибуток підприємств.
29. Особливості оподаткування страхової діяльності та дивідендів податком на прибуток підприємств.
30. Особливості оподаткування результатів діяльності, що здійснюються за довгостроковим контрактом та виграшів в лотерею та інші ігри податком на прибуток підприємств.
31. Особливості оподаткування неприбуткових організацій та підприємств по виробництву автомобілів податком на прибуток підприємств.
32. Особливості оподаткування нерезидентів податком на прибуток підприємств.
33. Платники, ставки, пільги і обєкт оподаткування по прибутковому податку з громадян.
34. Порядок оподаткування прибутковим податком з громадян доходів громадян за місцем основної і неосновної роботи.
35. Порядок оподаткування прибутковим податком доходів громадян від здійснення підприємницької діяльності.
36. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.
47. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва
48. ПДВ в системі непрямого оподаткування.
49. Акцизний збір в системі непрямого оподаткування.
50. Мито в системі непрямого оподаткування.
51. Податок на прибуток підприємств в системі прямого оподаткування.
52. Прибутковий податок з громадян в системі прямого оподаткування.
53. Плата за землю в системі прямого оподаткування.
54. Плата за землю.
55. Плата за ресурси як інструмент ефективного їх використання.
56 Збір на геологорозвідувальні роботи ( г.р.) виконані за рах.Д.Б.
57. Відрахування від плати за транзит нафти, прир. газу та аміаку.
58. Єдиний збір (є.з.), який справляється у пунктах пропуску через Держ. кордон У-ни.
59. Склад неподаткових доходів бюджету.
60. Доходи від реаліз-ї майна ,що перейшло у власність держави.
61. Збір на обов¢язкове держ. пенсійне страх-ня.
62. Збір на обов¢язкове соціальне страх-ня.
63. Збір на обов¢язкове соціальне страх-ня від нещасних випадків.
64. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
65. Збір. на обов¢язкове соц. стр-ня на вип. безробіття
40. Рентна плата за нафту і газ, що видобувається в Україні.
37. Збір за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту.
38. Збір за спеціальне використання водних ресурсів.
39. Платежі за користування надрами.
44. Державне мито.
45. Загальна характеристика місцевих податків і зборів.
41. Податок на промисел.
42. Податок з власників транспортних засобів: платники та об'єкт оподаткування.
43. Податок з власників транспортних засобів: ставки, порядок сплати і подання розрахунків.
46. Фіксований сільськогосподарський податок.
Особливості оподатку вання страхової діяльності та бартерних операцій податком на прибуток підприємств.
Особливості оподаткування результатів діяльності, що здійснюється за довгостроковим контрактом податком на прибуток підприємств.
Особливості оподаткування неприбуткових організацій податком на прибуток підприємств.
Особливості оподаткування неризидентів податком на прибуток підприємств.
Особливості оподаткування дивідендів та грального бізнесу податком на прибуток підприємств.
Порядок визначення амортизаційних відрахувань для цілей оподаткування.
Податок на доходи фізичних осіб в системі прямого оподаткування
Платники, ставки і об”єкт оподаткування по податку на доходи фізичних осіб
Доходи, які включаються та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу по податку на доходи фізичних осіб
Податковий кредит по податку на доходи фізич осіб
Порядок нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб
Особливості оподаткування орендних операцій, процентів, дивідендів, виграшів та призів податком на доходи фізичних осіб
Особливості оподаткування інвестиційного прибутку та благодійної допомоги податком на доходи фізичних осіб
Особливості оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування податком на доходи фізичних осіб
Особливості оподаткування іноземних доходів у резидента та доходів нерезидентів податком на доходи фізичних осіб
Особливості оподаткування операцій, пов'язаних з іпотечним житловим кредитуванням та операцій з продажу об'єктів нерухомого майна податком на доходи фізичних осіб
Особливості оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину та у подарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав податком на доходи фізичних осіб
Пільги по податку на доходи фізичних осіб
Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів від підприємницької діяльності
Порядок сплати фіксованого податку громадянами, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи.
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.
Збір за спеціальне використання водних ресурсів.
Платежі за користуванн надрами.
Рентна плата за нафту і газ, що видобуваються в Україні.
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
Збір за геологорозві- дувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету
Відрахування від плати за транзит природного газу, нафти і аміаку.
Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
Державне мито.
Податок на промисел.
Податок з власників транспортних засобів
Загальна характеристика місцевих податків і зборів.
Фіксований с/г податок: загальна хар-ка, платники та податки, які не сплачуються платниками фіксованого с/г податку
Фіксований с/г податок: об”єкт оподаткування, ставки та порядок сплати.
Спрощена система оподаткування суб”єктів малого підприємництва. Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб -суб”єктів підприємницької діяльності.
Спрощена система оподаткування суб”єктів малого підприємництва. Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для юридичних осіб.
Плата за землю: платники, об”єкт оподаткування і ставки
Плата за землю: пільги і порядок сплати
Склад і структура неподаткових доходів бюджету
Збір на обов”язкове державне пенсійне страхування
Внески на обов”язкове соціальне страхування у зв”язку з втратою працездатності
Внески на обов”язкове соціальне страхування від нещасних випадків
Внески на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття
Платежі до фонду соціального захисту інвалідів
Ухилення від податків: поняття, чинники, методи
Податкова оптимізація в рамках вітчизняного і міжнародного законодавства. Проблеми подвійного оподаткування міжнародного бізнесу
Перекладання непрямих податків. -100

Шпаргалка | | Украина | docx | 0.19 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderШпаргалка з Податків та оподаткування

релевантные научные источники:
 • Шпаргалка з Податків та оподаткування
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.19 Мб
  1.Сутність та функції податків. 2. Елементи оподаткування. 3. Класифікація податків 4.Характеристика прямих податків. 5.Характеристика непрямих податків. 6.Форми універсальних акцизів. 7.Податкова
 • Відповіді до іспиту з Податкового права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.21 Мб
  Податкове право - провідний інститут в галузі фінансового права України. Порядок встановлення та набрання чинності податковим законодавством. Поняття та система податкового законодавства. Структурна
 • Податкове право України. Відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
  ПИТАННЯ 1. Податкова декларація. Порядок подання податкової декларації до органів державної податкової служби. Визначення суми податкового та грошового зобов'язання. Строки сплати податкових
 • Шпаргалка з предмету Фінанси
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.13 Мб
  4.Принципи оподаткування: класичні принципи оподаткування А.Сміта та сучасні принципи побудови податкової системи України, їх реалізація. 5.Сутність податків. Функції податків 6. Сутність податків і
 • Державне регулювання экономіки України
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.28 Мб
  1.Межа вироб.можлив-й, команд.та ринк.форми орг-ції ек-ки. 2.Вади ринк.саморегулювання. 3. Політ., соц., міжнарод., та ек. ф-ції держави. 4.Ек.ф-ції держави. 5.Сутність понять “державне втручання в
 • Фінансове право зарубіжних країн
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.22 Мб
  1. Поняття та підходи до визначення фінансової системи. 2.Структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн. 3.Державний бюджет, як ланка фінансової системи. 4.Територіальні
 • Відповіді - Фінанси підприємства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.47 Мб
  1. Сутність, функції та передумови ефективного функціонування фінансів підприємств. 2. Фонди грошових засобів та фінансові ресурси підприємства 3. Основи організації фінансів та фінансової діяльності
 • Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
  Поняття фінансів та фінансової діяльності держави. Методи фінансової діяльності держави. Поняття і види фінансово-правових актів. Предмет та метод фінансового права. Система та джерела фінансового
 • Державне регулювання економіки України
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.24 Мб
  1. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 2. Моделі та концепції державного регулювання економіки. 3. Економічні функції держави в сучасній ринковій економіці. 4. Методи

Другие источники по дисциплине Налоги и налогообложение, фискальная политика:

 1. Финансы, налоги и налогообложение. Легкий учебник
  Бондарева Н. А. | Университет «Синергия», 2018 | Учебник | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.58 Мб
 2. Механізм справляння податку на додану вартість в Україні
  Коцур Софія Ігорівна | Курсова робота. Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль – 2017 | Курсовая работа | 2017 | Украина | docx | 0.03 Мб
 3. Налоги и налогообложение
  Ефимова Е.Г., Поспелова Е.Б. | Автономная некоммерческая организация Международный институт "ИНФО-Рутения". -Москва, 2014. -235 с. | Учебное пособие | 2014 | Россия | pdf | 2.04 Мб
 4. Совершенствование налогообложения нефтяного сектора экономики России
  Сердюков Владимир Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2009 | Диссертация | 2009 | Россия | docx/pdf | 6.59 Мб
 5. Совершенствование системы налогообложения российских малых нефтедобывающих компаний
  Полякова Любовь Егоровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2007 | Диссертация | 2007 | Россия | docx/pdf | 17.82 Мб
 6. Формирование элементов эффективного налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях трансформационной экономики
  Зиновьева Наталия Геннадьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Орел - 2005 | Диссертация | 2005 | Россия | docx/pdf | 7.58 Мб
 7. Порядок проведения налоговых проверок
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.19 Мб
 8. Налоги и налогообложение - ответы на экзаменационные вопросы
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.23 Мб
 9. Налоговое законодательство зарубежных стран
  | Ответы к зачету/экзамену | | Зарубежные страны | docx | 0.08 Мб
 10. Відповіді з Податків та оподаткування
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.13 Мб
 11. Податки та оподаткування. Задачі з рішеннями
  | Задачи с решениями | | Украина | docx | 0.03 Мб
 12. Фискальная и монетарная политика
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.07 Мб
 13. Шпаргалка по Специальному налоговому режиму
  | Шпаргалка | | Россия | docx | 0.22 Мб
 14. Специальные налоговые режимы
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.21 Мб
 15. Ответы к экзамену - налоги и налогообложение РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.81 Мб
 16. Ответы - Налоги и налогообложение РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.22 Мб
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности - Банковская система - Банковские услуги и операции - Банковский менеджмент и маркетинг - Банковское дело - Биржевое дело - Бюджетная система - Валютная система, контроль и регулирование - Валютно-кредитные отношения - Государственные и муниципальные финансы - Государственный финансовый контроль - Денежно-кредитное регулирование - Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Инвестиционная деятельность - Лизинг - Международные валютно-кредитные отношения - Международные финансы - Налоги и налогообложение, фискальная политика - Оценка и оценочная деятельность - Платежные системы - Рынок страховых услуг - Рынок финансовых услуг - Рынок ценных бумаг - Финансовое планирование и прогнозирование - Финансовые рынки - Финансовый менеджмент - Финансы - Финансы и кредит - Фондовые биржи - Фондовый рынок -