Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Відповіді до іспиту з курсу Фінансовий менеджмент

 
Відповіді до іспиту з курсу Фінансовий менеджмент

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 3.63 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1.Аналіз стану заборгованості фірми:склад і економічний зміст коефіцієнтів заборгованості.
2.Показники оборотності активів та фінансовий цикл фірми.
3.Прогнозування фінансових потреб фірми методом IFN.Збалансоване зростання підприємства.
4. Значення коефіцієнтів ліквідності в аналізі господарського стану фірми.
5. Порівняльна характеристика основних моделей оптимізації залишку грошових коштів.
6. Сутність інтегрального методу аналізу фінансово-господарського стану фірми.
7.Економічна сутність і склад коефіцієнтів прибутковості.
8.Середньозважена вартість капіталу (WACC) та її використання при оцінці ефективності інвестицій.
9. Політика інвестування оборотного капіталу.
10. Політика фінансування оборотного капіталу.
11. Основні етапи менеджменту грошових активів фірми.
12. Короткострокове фінансування: його джерела і вартість
13. Модифікована внутрішня ставка доходу (MIRR) як метод оцінки інвестиційного проекту
14. Аналіз дебіторської заборгованості фірми
15. Кредитна політика фірми
16. Загальна характеристика фінансового середовища фірми: ринки і фінансові посередники
17. Менеджмент товарно-матеріальних запасів, модель EOQ
18. Оцінка вартості боргового фінансування, ефект «податкової економії»
19. Методи рефінансування дебіторської заборгованості
20. Сутність операційного ризику фірми у контексті CVP-аналізу
21. Ефект «операційного левериджу» та його кількісна оцінка
22.Ефект фінансового лівериджута його вплив на вартість фірми
23.Поняття та теоретичне обґрунтування дивідендної політики фірми
24.Злиття і поглинання у корпоративному секторі
25. Формування оптимального бюджету капіталовкладень
26. Показники ефективності інвестиційних проектів та особливості їх застосування.
27. Гранична вартість капіталу (МСС) та її вплив на формування оптимального інвестиційного бюджету підприємства.
28. Методи оцінки власного капіталу фірми
29. Теорії структури капіталу фірми: вплив боргу на ринкову вартість
30. Ризики інвестиційного проекту у контексті впливу на ризик фірми

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 3.63 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Відповіді до іспиту з курсу Фінансовий менеджмент

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Финансовый менеджмент:

 1. Управление финансами
  Кузьмина Е.В. | учебное пособие/ Е. В. Кузьмина; Волг-ГТУ. - Волгоград, 2018. - 76 с. | Учебное пособие | 2018 | Россия | docx/pdf | 0.57 Мб
 2. Ответы к экзамену по финансовому менеджменту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.81 Мб
 3. Ответы - Финансовый менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 3.48 Мб
 4. Ответы к экзамену по финансовому менеджменту РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.75 Мб
 5. Ответы к гос. экзамену по финансовому менеджменту
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.35 Мб
 6. Ответы к экзамену - Финансово-инвестиционный анализ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.22 Мб
 7. Ответы к экзамену по финансовому менеджменту РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 8. Ответы к экзамену по предмету Финансовый менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 9. Ответы к экзамену - Финансовый менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.12 Мб
 10. Ответы к госэкзамену по финансовому менеджменту
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.49 Мб
 11. Відповіді до іспиту з фінансового менеджменту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.21 Мб
 12. Шпаргалка к госэкзамену по финансовому менеджменту
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.22 Мб
 13. Ответы к экзамену по дисциплине «Финансовый менеджмент»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.48 Мб
 14. Ответы на экзамен по корпоративным финансам
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 15. Шпаргалка к экзамену по финансовому менеджменту РФ
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.33 Мб
 16. Відповіді - Фінанси підприємства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
 17. Ответы на экзамен по предмету Финансы
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.58 Мб
 18. Ответы на Госэкзамен по предмету Финансы
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.32 Мб
 19. Відповіді - Фінанси підприємства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб
 20. Ответы на экзамен по предмету Финансы РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.09 Мб
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности - Банковская система - Банковские услуги и операции - Банковский менеджмент и маркетинг - Банковское дело - Биржевое дело - Бюджетная система - Валютная система, контроль и регулирование - Валютно-кредитные отношения - Государственные и муниципальные финансы - Государственный финансовый контроль - Денежно-кредитное регулирование - Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Инвестиционная деятельность - Лизинг - Международные валютно-кредитные отношения - Международные финансы - Налоги и налогообложение, фискальная политика - Оценка и оценочная деятельность - Платежные системы - Рынок страховых услуг - Рынок финансовых услуг - Рынок ценных бумаг - Финансовое планирование и прогнозирование - Финансовые рынки - Финансовый менеджмент - Финансы - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Фондовые биржи - Фондовый рынок -