Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Філософія. Відповіді до іспиту

 
Філософія. Відповіді до іспиту

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.69 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1 Поняття світогляду, структура, рівні, історичні етапи розвитку
2 Філософія як теоретична форма світогляду.
3 Специфіка і структура філософського знання.
4 Філософія і наука: проблема взаємодії
5 Основні функції філософії.
основні етапи і течії розвитку філос. думки
Основні риси античної філософії
Філософія Мілетської і Елейської школи
Антична атомістика і діалектика
Філософія Нового часу.
16) Філософія епохи Просвітництва.
18) Основи марксистської філософії та її місце у світовій філософській думці.
19) Філософія ХХ ст. сцієнтистський напрямок.
20) ХХ ст. :антропологічний напрямок
21) Філософія ХХ ст. : релігійно-філософський напрямок
22) Становлення і розвиток філософської думки в Україні
23) Філософія Г. Сковороди
Філософська думка в Україні в ХІХ –ХХ ст.
25) Філософський сенс проблеми бутя.
Буття, субстанція, матерія, природа. Виміри буття
27) Простір і час.
28) Категорія рух і розвиток в філософії
29) Філософія, релігія і наука про єдність світу
30) Філософський детермінізм. Категорія Закон
31) Діалектика як загально-філософська концепція.
32) Закони діалектики
33) Поняття закону.
34) Категорії діалектики
36) Історичні типи філософських вчень про людину
37) Проблема антропосоціогенезу
Свідомість як онтологічний, гносеологічний та соціальний феномен
походження та суть свідомості. Основні концепції походження свідомості.
Предметно-практичні засади виникнення свідомості.
Структура свідомості.
Марксистська концепція свідомості
Феноменологічна концепція свідомості
Феномен несвідомого, його природа і функції
Структура свідомості; розум, емоції, воля.
Суспільна та індивідуальна свідомість і несвідоме
42) Мова як гносеологічний феномен
Життя і смерть. сенс людського життя
45) Проблема свободи як філософська проблема
46) Пізнавальне відношення людини до світу. Концепції.
47) Діалектика суб’єкта і об’єкта у пізнавальному процесі.
48) Чуттєве і раціональне пізнання.
49) Особливості наукового пізнання.
50) Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання
51) Методи емпіричного рівня наук пізнання
52) Методи теоретичного рівня наук пізнання
53) Факт, проблема, гіпотеза як форми наукового пізнання
54) Теорія як форма і ідеал наукового пізнання. Структура наукової теорії.
55) Поняття істини та її критерія. Концепції істини.
56) Практика – основа пізнання і спосіб існування людини
57) Суспільство як об’єкт філософського аналізу
58) Природа як світ людини
59) Етичні проблеми відношення людини і природи
60) Історичні форми взаємодії людини і природи
61) Особистість як соціокультурна форма індивідуального буття
62) Особливості сучасного суспільства: громадянське суспільство і держава
64)Техніка як соціокультурний феномен
65) Науково-технічний прогрес і його філософські інтерпретації
66) Наука як соціокультурний феномен
67) Етичні проблеми сучасної науки
68) Культура як об’єкт філософського осмислення
69) Культура та цивілізація
70) Роль цінностей в житті людини. Аксіологічна функція філософії.
71) Моральні основи людського буття
72) Мистецтво як спосіб духовного освоєння дійсності
73) Проблема суб’єкту історичного процесу
74) Свобода і необхідність в історичному процесі
75) Формаційний та цивілізаційний підходи до розгляду історії
76) Проблема сенсу історії в філософії
77) Глобальні проблеми сучасності і майбутнє людства
78) Глобальна екологічна проблема: причини, наслідки

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.69 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Філософія. Відповіді до іспиту

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Основы философии:

 1. Ответы на билеты по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.17 Мб
 2. Ответы к вступительному экзамену в аспирантуру
  | Ответы к госэкзамену | 2021 | Россия | docx | 1.23 Мб
 3. Философия. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.12 Мб
 4. Ответы к экзамену по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.14 Мб
 5. Ответы к экзамену по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.12 Мб
 6. Философия. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2021 | Россия | docx | 0.22 Мб
 7. Відповіді по предмету Філософія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.39 Мб
 8. Ответы по предмету Общая философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.25 Мб
 9. Ответы на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.07 Мб
 10. Ответы по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 11. Ответы по дисциплине Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 12. Билеты на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.11 Мб
 13. Ответы на экзамен по философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.32 Мб
 14. Ответы на экзамен по предмету Философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.14 Мб
 15. Ответы на экзамен по предмету Философия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.22 Мб
 16. Ответы на экзамен по предмету Основы философии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 17. Відповіді до іспиту з предмету Основи філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб
 18. Відповіді для підготовки до іспиту з філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 2.59 Мб
 19. Відповіді до іспиту по Філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
 20. Шпаргалка до іспиту по предмету Філософія
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб