Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Економіка

 
Економіка

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.71 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1. Виникнення економічної теорії та основні етапи розвитку. Сучасні напрямки і школи економічної теорії
2. Предмет економічної теорії
3. Методи та прийоми економічного аналізу
4. Функції економічної теорії
5. Економічні закони та категорії
6. Сутність і цілі економічної політики
Взаємозв'язок економічної теорії і економічної політики
7. Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб
Безмежність потреб.
Закон зростання потреб.
Механізм дії закону зростання потреб.
8. Види економічних ресурсів та їх обмеженість.
9. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей
10. Межа виробничих можливостей і проблеми економічного вибору
Вмінені витрати.
11. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації
Класифікація економічних систем та її критерії.
11. Типи економічних систем та їх еволюція
3.2.1. Традиційна економічна система
3.2.2. Адміністративно-командна економічна система
14. Поняття власності
Типи, форми і види власності
15. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
16. Приватизація в Україні
17. Натуральна форма організації виробництва
Товарна форма організації виробництва
Характерні ознаки товарного виробництва
Моделі товарного виробництва
18. Товар
19. Розвиток форм власності
Державна власність.
Роздержавлення і приватизація.
20. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей
Еволюція і типи грошей.
21. СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ.
РОЛЬ ЗОЛОТА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
22. Види грошей
23. Закони грошового обігу
24. Сутність ринку
Умови функціонування ринку
25. Структура та види ринку
Вільний ринок
Монополізований ринок
Регульований ринок
Ринок засобів виробництва
Ринок товарів споживання і послуг
Страховий ринок
27. Конкуре?нція
28. Інфраструктура ринку
Товарна біржа
Брокерські компанії (від анг. broker – комісіонер)
Аудиторські компанії
Холдингові компанії
Ф’ючерсний контракт (ф'ючерс)
Фондова біржа
Найрозповсюдженіша модель фондової біржі
Основними учасниками біржового ринку є
29. Типи ринкових структур
30. Біржа
31. Сутність попиту і чинники впливу на нього. Еластичність попиту
33. Взаємодія попиту і пропозиції: ринкова рівновага, надлишок, дефіцит
37. Організаційно-правові форми підприємств
38. Сутність витрат виробництва та їх види
39. Прибуток: сутність і види
40. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства.
41. Основний капітал, його фізичний і моральний знос.
Капітал та його структура
42. ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ
12.1. Суб'єкти та об'єкти підприємницької діяльності в аграрній сфері
Земельна власність
43. Поняття цінних паперів
2. Види цінних паперів
АКЦІЇ Основні характеристики акцій
Права, що надаються власнику акцій
Рішення про випуск акцій
Випуск акцій
Придбання акцій
Виплата доходу по акціях
ОБЛІГАЦІЇ Основні характеристики облігацій
Рішення про випуск облігацій
Придбання облігацій
Виплата доходу по облігаціях
Використання коштів, одержаних від реалізації облігацій
ОЩАДНІ СЕРТИФІКАТИ Основні характеристики ощадних сертифікатів
Придбання ощадних сертифікатів
Виплата доходу по ощадних сертифікатах
Основні характеристики векселів
46. Номінальні та реальні доходи населення. Динаміка реальних доходів населення в різних економічних системах. Індексація доходів
Індексація доходів
48. сутність і види економічного відтворення
Види економічного відтворення.
49. Система національних рахунків (СНР). Основні макроекономічні показники
51. ВВП і економічний добробут
53. Фінанси як об`єктивна економічна категорія
2. Функції фінансів
3.Роль фінансів у процесі розвитку ринкової економік
54. Державний бюджет
57. Економічні функції держави
Економічні функції держави у розвинутих країнах.
58. Державне регулювання економіки реалізується-в різних формах
59. Фіскальна політика
60. Функції та класифікації податків
61. Податкова система
62. Монетарна полі?тика
63. типи грошових систем
64. Банківська система
66. форми та види кредиту
Функції кредиту.
67. Економічний цикл
68. Темпи економічного зростання
Чинники економічного зростання
69. Інфляція
70. Типи інфляції
71. Безробіття
72. Безробіття спричиняє
Крива Філліпса
Світове господарство та його структура
73. Сутність світового господарства та закони його розвитку.
1.2. Етапність формування світового господарства.
1.3. Закономірності розвитку світового господарства.
74. Проблеми інтеграції України у світове господарство
75. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем
Класифікація глобальних проблем

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.71 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Економіка

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Экономика и управление народным хозяйством:

 1. Разработка и реализация региональной социально-экономической политики регулирования рынка труда
  Агафонов Сергей Михайлович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 3.85 Мб
 2. Новый подход к управлению инновационным развитием организации с применением творческого инструментария
  Гейдерих Павел Витальевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 7.2 Мб
 3. Стратегическое управление развитием макрорегиона на основе новой пространственно-экономической структуры
  Григорян Диана Робертовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Старый Оскол - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.91 Мб
 4. Проектное управление социально-экономическим развитием региона
  Келеш Юлия Вадимовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 8.35 Мб
 5. Повышение эффективности использования нематериальных факторов развития региональной экономики
  Назаров Алексей Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.77 Мб
 6. Управление устойчивым развитием промышленных кластеров
  Дырдонова Алена Николаевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Казань - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 4.58 Мб
 7. Институциональные аспекты реализации политики импортозамещения в нефтяной промышленности
  Евтюхин Антон Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 2.49 Мб
 8. Оценка и развитие инновационного потенциала региона
  Астапенко Елена Олеговна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 5.99 Мб
 9. Управление информационными ресурсами при модернизации промышленных предприятий
  Боровков Александр Владиславович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.95 Мб
 10. Разработка и адаптация механизмов функционирования интегрированных структур в промышленности
  Булгакова Ирина Николаевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 9.75 Мб
 11. Управление инновационными проектами развития бюджетной организации космической отрасли
  Харламов Максим Михайлович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.54 Мб
 12. Развитие экономики региона на основе стратегий роста перспективных отраслей
  Клецкова Елена Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.57 Мб
 13. Методическое обеспечение «Сквозного» управления развитием бизнес-процессов производственных систем полного жизненного цикла
  Лю Сюелин | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.9 Мб
 14. Эффективное управление региональной системой здравоохранения
  Лобачев Всеволод Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.17 Мб
 15. Формирование и развитие инновационной инфраструктуры региональных университетов
  Морозова Мария Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.12 Мб
 16. Управление развитием ресурсного потенциала регионального агропромышленного комплекса
  Перепелкин Илья Геннадьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.88 Мб
 17. Стратегическое планирование развития горнопромышленного комплекса местного значения
  Пешкова Галина Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 5.28 Мб
 18. Создание и развитие регионального рынка арендного жилья
  Сысоев Денис Эдуардович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.41 Мб
 19. Управление интеграционными процессами развития локальных продовольственных рынков
  Устюгова Ирина Евгеньевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.09 Мб
 20. Управление сбалансированным развитием региональных рынков труда и высшего образования
  Юрьева Мила Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.15 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -