Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді до іспиту Стратегія підприємства

Відповіді до іспиту Стратегія підприємства

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.73 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Поняття і класифікація стратегій.
Стратегія диференціації: переваги та недоліки.
3. Розробка місії підприємства і "дерева цілей" у стратегічному плані.
Оцінка моделі БКГ.
5 . Стратегічні альтернативи: поняття та види.
6. Використання аналізу SWOT-аналізу.
7. Аналіз сильних і слабких сторін підприємства
8. Співвідношення базових і альтернативних стратегій
9. Модель п'яти сил за М.Портером.
10. Фактори, які впливають на міжнародні стратегії
11. Методи і показники привабливості СЗГ оцінки.
12. Конкурентна стратегія фірми за М.Портером.
13. Поняття і види стратегії диверсифікації.
14. Зміст і завдання стратегічного аналізу.
15. Сутність і складові стратегічного портфелю підприємства.
16. Стратегічне управління в умовах зростання нестабільності.
17. Синергізм та його оцінка.
18. Базова стратегія інвестування і зростання.
19. Формування стратегічного потенціалу підприємства.
20. Розробка базових стратегій підприємства.
21. Формування стратегічного потенціалу підприємства.
22. Особливості формування функціональних стратегій підприємства.
23. Роль зон стратегічних ресурсів і їх визначення.
24. Характеристика процесу розробки функціональних стратегій (розглянути на прикладі).
25. Стратегічне планування на підприємстві.
26. Матриця І. Ансоффа "продукт/ринок" і її використання при виборі маркетингової стратегії.
27. Відмінність СЗГ від СГЦ.
28. Розробка ресурсних стратегій фірми.
29. Бар’єри стратегічного планування та їх подолання
30. Продуктово-товарні стратегії підприємства.
31. Сутність і призначення "стратегічного набору".
32. Типи та характеристики міжнародних стратегій
33. Причини обмеженого застосування «класичних» моделей стратегічного управління в Україні
34. Характеристика зовнішнього, проміжного та внутрішнього середовища діяльності підприємств України.
35. Пояснити появу та шляхи заповнення "стратегічних прогалин".
36. Місія, генеральна мета та класифікація цілей підприємства.
37. Стратегія підприємства - лідера у галузі.
38. Особливості вибору стратегії для фірм, що перебувають на стадії піднесення
39. Стратегії для підприємств збиткового бізнесу.
40. Стратегія маркетингової діяльності підприємства.
41. Конкурентна стратегія підприємства в сучасних умовах господарської діяльності підприємств України.
42. Стратегія управління персоналом підприємства.
43. Стратегія підприємства в молодій галузі.
44. Стратегія підприємства в зрілій галузі.
45. Соціально-психологічні аспекти формування "стратегічної поведінки" персоналу.
46. Методи ресурсного забезпечення стратегій
47. Стратегія розвитку, її альтернативи.
48. Стратегія стабілізації і її альтернативи.
49. Зміст та характеристика стратегії НДДКР (інноваційної).
50. Характеристика моделі М. Портера "ланцюг цінності".

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.73 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді до іспиту Стратегія підприємства

релевантные научные источники:
 • Відповіді - Фінанси підприємства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб
  1. Основи фінансів підприємств. 2.Фінанси підприємств - це . 3.Функції фінансів . 4.Фінансові ресурси підприємств 5.Грошові фонди це . 6.Фінансова діяльність підприємства. 7.Фінансове прогнозування
 • Відповіді - Фінанси підприємства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  1. Принципи організації грошових розрахунків підприємства. 2. Розрахунок середньої тривалості виробничого циклу 3. Схема оформлення кредитної угоди 4. Фінансовий механізм підприємства та його
 • Інноваційний розвиток підприємств
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 1.53 Мб
  Питання 1. Сучасні теорії інноваційного розвитку. Формування попиту на інновації та засоби його відображення. Теорії інновацій: становлення та розвиток. Особливості основних моделей інноваційного
 • Стратегічний менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.52 Мб
  1. Розкрийте основні поняття, терміни та значення курсу "Стратегічний менеджмент". 2. Мета стратегічного планування та основні його етапи. 3. Методологічні основи і методи дослідження в стратегічному
 • Стратегічне управління
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.67 Мб
  Формування ОСУ стратегічного типу. Вибір стратегії фірми (основні чинники вибору стратегії, вибір стратегій, які можна віднести до великого бізнесу, до малого бізнесу, до середнього бізнесу).
 • Відповіді по предмету «Менеджмент підприємницької діяльності»
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.16 Мб
  1.Сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності Правові основи й організаційні форми підприємницької діяльності Одноосібне володіння. Партнерство (товариство). Корпорація (акціонерне
 • Відповіді на іспит з предмету Інноваційний менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.16 Мб
  Перелік питань 1. Дайте визначення поняттям „новація”, „інновація", нововведення”, наведіть приклади. 2. Розкрийте сутність теорії „довгих хвиль" Кондратьєва М. Д. 3. Опишіть історичний аспект
 • Відповіді до іспиту з фінансового менеджменту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.21 Мб
  1. Розкрийте суть фінансового менеджменту. 2. Назвіть і дайте характеристику основних принципів фінансового менеджменту, реалізація яких забезпечує ефективне управління фінансовою діяльністю
 • Інвестиційний менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 12.65 Мб
  питання 1. Сутність, принципи, функції та цілі інвестиційного менеджменту 2. Економічний зміст і класифікація інвестицій 3. Капітальні вкладення та їх класифікація 4. Інвестиційна діяльність
 • Маркетинг послуг
  | Лекция | 2010 | Украина | docx | 0.29 Мб
  У конспекті лекцій розглянуті сутність та цілі маркетингу послуг, складові маркетингу-мікс послуг та технології надання та отримання послуг. Звернуто увагу на маркетинг побутових послуг, послуг

Другие источники по дисциплине Экономика предприятий:

 1. Организация коммерческой деятельности предприятия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.26 Мб
 2. Ответы к экзамену по планированию коммерческой деятельности предприятия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.09 Мб
 3. Ответы на вопросы по коммерческой деятельности предприятий РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 4. Шпаргалка по коммерческой деятельности предприятий РФ
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.13 Мб
 5. Ответы на экзамен по коммерческой деятельности предприятий РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
 6. Экономика и управление на предприятии (транспорта)
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 4.57 Мб
 7. Відповіді до держ. іспиту - Потенціал підприємства
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Украина | docx | 0.29 Мб
 8. Ответы по дисциплине Экономика организаций
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.13 Мб
 9. Ответы на билеты по экономике организации
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.37 Мб
 10. Ответы по экономике предприятия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.23 Мб
 11. Ответы по дисциплине Экономика предприятия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.87 Мб
 12. Ответы по дисциплине Экономика организаций
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.16 Мб
 13. Ответы на экзамен Экономика предприятия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.47 Мб
 14. Ответы на вопросы к экзамену по Экономике предприятия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.12 Мб
 15. Повышение устойчивости фанки менеджмента
  Ярин Г.А. | Екатеринбург 2014, 566 с. | Монография | 2014 | pdf | 7.19 Мб
 16. Кластерная стратегия управления промышленными предприятиями как фактор повышения конкурентоспособности
  Жданова Олеся Игоревна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва — 2008 | Диссертация | 2008 | Россия | docx/pdf | 12.66 Мб
 17. Совершенствование планирования производственной и коммерческой деятельности операторов связи путем формирования эффективных обеспечивающих стратегий
  Солодова Ирина Петровна | Новосибирск 2007 | Диссертация | 2007 | Россия | docx/pdf | 19.32 Мб
 18. Теория и методология управления организационными изменениями на промышленных предприятиях
  Казакова Наталия Васильевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Санкт-Петербург - 2006 | Диссертация | 2006 | Россия | docx/pdf | 9.43 Мб
 19. Управление развитием рынка услуг сотовой связи
  Невенчанный Александр Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2006 | Диссертация | 2006 | Россия | docx/pdf | 4.88 Мб
 20. Управление устойчивостью промышленного предприятия
  Салтыков Владимир Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2006 | Диссертация | 2006 | Россия | docx/pdf | 3.44 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -