Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Основи економічних теорій

Основи економічних теорій

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Список запитань по предмету:
Економічна теорія: предмет і метод пізнання
Економічні закони та економічні категорії
Історія становлення економічної теорії
Економічний ріст, його типи та фактори. Економічна ефективність
Центральні проблеми економічної організації. Технологічний вибір у суспільстві. Крива виробничих можливостей або трансформації. Закон спадної доходності
Технологічний вибір у суспільстві. Крива виробничих можливостей або трансформації
Економічні потреби суспільства та їх структура. Економічні інтереси та мотиваційний механізм. Економічні суперечності як джерело розвитку
Економічні інтереси та мотиваційний механізм
Економічні суперечності як джерело розвитку
Суспільний поділ праці. Товарне виробництво та умови його розвитку. Товар та його властивості. Вартість та цінність товару
Товарне виробництво та умови його розвитку
Товар та його властивості
Вартість та цінність товару
Гроші та їх функції. Грошові агрегати. Закони грошового обігу
Грошові агрегати
Закони грошового обігу
Економічні системи сучасного світу. Моделі ринкової економіки. Сучасна ринкова економіка та її інфраструктура
Сучасна ринкова економіка та її інфраструктура
Попит та пропозиція. Закон попиту та пропозиції. Цінові та нецінові фактори, що впливають на попит та пропозицію.Ціноутворення в ринковій економіці. Механізм функціонування ринкової економіки
Закон попиту та пропозиції
Цінові та нецінові фактори, що впливають на попит та пропозицію
Ціноутворення в ринковій економіці
Механізм функціонування ринкової економіки
Вимірювання обсягу національного виробництва та доходу. Основні макроекономічні показники. Методи підрахунку ВВП. Вплив цін та інших чинників на ВВП
Основні макроекономічні показники
Методи підрахунку ВВП
Вплив цін та інших чинників на ВВП
Макроекономічна нестабільність. Циклічні коливання економіки. Сутність інфляції та механізм її подолання. Безробіття та його соціально-економічні наслідки
Циклічні коливання економіки
Сутність інфляції та механізм її подолання
Безробіття та його соціально-економічні наслідки
Сукупний попит та сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага та умови її досягнення
Сукупна пропозиція
Макроекономічна рівновага та умови її досягнення
Макроекономічний аналіз. Класична та кейнсіанська моделі макроекономічної рівноваги
Зміна рівноважного ВВП та мультиплікатор. Ефект мультиплікатора
Ефект мультиплікатора
Фіскальна політика (бюджетно-податкова) та її інструменти. Дискреційна та не дискреційна (автоматична) фіскальна політика
Дискреційна та не дискреційна (автоматична) фіскальна політика
Державний бюджет як інструмент фіскальної політики. Державний борг
Державний борг
Грошово-кредитна (монетарна) політика Центрального банку, її цілі та інструменти
Сутність і структура світового господарства. Міжнародна торгівля. Вивіз капіталу та його вплив на економіку країни. Протекціонізм і вільна торгівля
Міжнародна торгівля
Вивіз капіталу
Протекціонізм
Глобалізація сучасного світу
Проблеми розвитку ринкової економіки в Україні та інших постсоціалістичних країнах

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderОснови економічних теорій

релевантные научные источники:
 • Економічна теорія. Конспект лекцій
  | Лекция | 2006 | Украина | docx | 0.27 Мб
  Конспект лекцій з дисципліни “Економічна теорія” (адаптивний курс) висвітлює значення економіки, її рівні існування, розкриває погляди як давньогрецьких мислителів, так і погляди сучасних творців
 • Основи економічних теорій
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
  Список запитань по предмету: Економічна теорія: предмет і метод пізнання Економічні закони та економічні категорії Історія становлення економічної теорії Економічний ріст, його типи та фактори.
 • Історія економічних вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
  1. Предмет історії економічних вчень та концептуальні засади її вивчення. 2. Історичні джерела та методи дослідження економічних поглядів та вчень 3. Структура курсу: вивчення економічних поглядів
 • Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії. Тлумечення предмета політичної економії різними школами. 3.
 • Відповіді з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб
  1. Зародження і розвиток політ економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політ економії. Тлумечення предмета політ економії різними школами. 3. Економічна теорія і
 • Відповіді до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії та його тлумачення різними школами. 3. Економічна теорія і політична
 • Відповіді до іспиту з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  1. Система економічних законів, їх суть і класифікація. 2. Економічна теорія в системі економічних наук та її функції. 3. Загальні методи наукового пізнання та їх використання. 4. Основні фактори
 • Відповіді на іспит з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  1.Виникнення та етапи розвитку ПЕ 2.ПЕ, Обєкт, Предмет 3. Економічна теорія і політ економія: проблеми взаємозв’язку. Позитивна і нормативна політ економія* 4.ЕК закони, Принципи Категорії 5. Методи
 • Відповіді на державний іспит з дисципліни Історія економічних вчень
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Украина | docx | 0.25 Мб
  Предмет і методологія дисципліни «Історія економічних вчень». Економічна думка стародавнього світу. Економічна думка античного світу Економічна думка середньовіччя в Західній Європі. Економічна думка
 • Відповіді з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.03 Мб
  1. Система економічних законів, їх суть і класифікація. 2. Економтеорія в системі економічних наук та її функції. 3. Загальні методи наукового пізнання та їх використання. 4. Основні фактори

Другие источники по дисциплине Экономическая теория:

 1. Ответы к кандидатскому минимуму по экономике
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.29 Мб
 2. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 1.98 Мб
 3. Відповіді з економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.32 Мб
 4. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 1.68 Мб
 5. Відповіді до іспиту з економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.44 Мб
 6. Відповіді до іспиту з економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.69 Мб
 7. Ответы на вопросы по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.07 Мб
 8. Ответы к билетам по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.24 Мб
 9. Ответы к государственному экзамену по экономической теории
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 1.28 Мб
 10. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.57 Мб
 11. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.78 Мб
 12. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.96 Мб
 13. Экономическая теория. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.79 Мб
 14. Ответы на билеты к экзамену по Экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.44 Мб
 15. Ответы на билеты к экзамену по дисциплине Экономическая теория
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.32 Мб
 16. Ответы на вопросы государственного экзамена - По дисциплине «Экономическая теория»
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.26 Мб
 17. Ответы на вопросы по Экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 1.25 Мб
 18. Ответы на вопросы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.2 Мб
 19. Ответы к государственному экзамену по экономической теории
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.88 Мб
 20. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.61 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -