Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Економічна теорія. Конспект лекцій

 
Економічна теорія. Конспект лекцій

Лекция | 2006 | Украина | docx | 0.27 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Конспект лекцій з дисципліни “Економічна теорія” (адаптивний курс) висвітлює значення економіки, її рівні існування, розкриває погляди як давньогрецьких мислителів, так і погляди сучасних творців економічної теорії. Тлумачиться сутність ринку як форми господарювання і основи товарного виробництва, циклічність ринкової економіки. Аналізуються поняття бізнесу, підприємницької діяльності, конкуренції. Головні економічні поняття, які складають основу економічної теорії, рівномірно розглядаються у десяти розділах даного конспекту лекцій.

Содержание

РОЗДІЛ І Введення в економічну теорію
1.1. Найпростіше розуміння економіки та її рівнів
Різні рівні економіки
1.2. Господарська діяльність
1.3. Проблема вибору в економіці. Види економічних ресурсів.Крива меж виробничих можливостей
1.4. Загальна характеристика потреб
РОЗДІЛ ІІ. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
2.1. Загальна характеристика економічної теорії, її перші школи
2.2. КЛАСИЧНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ
2.3. ПРОЛЕТАРСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ
2.4. Головні напрямки сучасної економічної думки
РОЗДІЛ ІІІ. РИНОК ЯК ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ
3.1. Основні функції і ознаки ринку
3.2. Товарне виробництво - основа ринку. Умови його зародження й основні риси
3.3. Умови нормального функціонування ринку. Структура й інфраструктура ринку
РОЗДІЛ ІV МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ
4.1. Попит на товари та послуги
4.2. Пропозиція товарів та послуг
4.3. Ринкова ціна рівноваги
4.4. Вплив зміни попиту та пропозиції на ринкові ціни
4.5. Загальна характеристика конкуренції
РОЗДІЛ V ВЛАСНІСТЬ І ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ
5.1. Сутність власності, її реалізація в економіці
5.2. Форми власності
5.3. Підприємницька діяльність
5.4. Підприємства та їх форми
5.5 Акціонерні підприємства. Види цінних паперів.
РОЗДІЛ VI ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА Й ПРИБУТОК
6.1. Витрати виробництва. Види витрат.
6.2. Граничні витрати й економічна рівновага фірми
6.3. Доход та прибуток підприємця
РОЗДІЛ VII РИНОК ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
7.1. Поводження підприємств (фірм) на ринку факторів виробництва
7.2. Рівновага на ринку факторів виробництва
7.3. Ціноутворення на ринку факторів виробництва
7.4. Формування ціни праці
РОЗДІЛ ХІІІ ГРОШІ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
8.1. Виникнення й сутність грошей.
8.3. Банки і банківська система
8.4. Форми кредиту
РОЗДІЛ ІХ ЦИКЛІЧНІСТЬ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
9.1. Загальна характеристика циклу
9.2. Типи економічних циклів
9.3. Державне регулювання циклічності виробництва
РОЗДІЛ Х СВІТОВА ЕКОНОМІКА
10.1. Світова торгівля
10.2. Міжнародні валютно-фінансові відносини
10.3. Державне регулювання зовнішньоекономічних зв’язків
Як держава проникає в економіку, або механізм державного втручання
ЛІТЕРАТУРА

Лекция | 2006 | Украина | docx | 0.27 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Економічна теорія. Конспект лекцій

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Экономическая теория:

 1. Ответы к кандидатскому минимуму по экономике
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.29 Мб
 2. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 1.98 Мб
 3. Відповіді з економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.32 Мб
 4. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 1.68 Мб
 5. Відповіді до іспиту з економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.44 Мб
 6. Відповіді до іспиту з економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.69 Мб
 7. Ответы на вопросы по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.07 Мб
 8. Ответы к билетам по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.24 Мб
 9. Ответы к государственному экзамену по экономической теории
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 1.28 Мб
 10. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.57 Мб
 11. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.78 Мб
 12. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.96 Мб
 13. Экономическая теория. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.79 Мб
 14. Ответы на билеты к экзамену по Экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.44 Мб
 15. Ответы на билеты к экзамену по дисциплине Экономическая теория
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.32 Мб
 16. Ответы на вопросы государственного экзамена - По дисциплине «Экономическая теория»
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.26 Мб
 17. Ответы на вопросы по Экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 1.25 Мб
 18. Ответы на вопросы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.2 Мб
 19. Ответы к государственному экзамену по экономической теории
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.88 Мб
 20. Ответы к экзамену по экономической теории
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.61 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -