Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Шпаргалка - Банківське право України

Шпаргалка - Банківське право України

Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.19 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Економічна сутність поняття «банк» та «комерційний банк»
2. Види банків, порядок їх створення та організаційна структура
3. Економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційних банків
4. Доходи, видатки та прибуток банку. Використання прибутку
5. Склад і структура ресурсів комерційних банків
6. Основний та додатковий капітал банку, резервний капітал
7. Субординований борг. Економічна характеристика власних і залучених ресурсів
8. Методи прогнозування банківських ресурсів
9. Депозитна політика банку
10. Основи організації грошових розрахунків Україні
11. Грошовий оборот і грошовий ринок
12. Готівкові і безготівкові розрахунки
13. Грошова маса і грошові агрегати
14. Структура безготівкового обороту
15. Способи і форми безготівкових розрахунків
16. Розрахунки за допомогою платіжних доручень, платіжних вимог, чеків, векселів
17. Принципи кредитування. Умови
18. Види кредитів, їх класифікація
19. Оцінка кредитоспроможності позичальника
20. Споживче кредитування та його організаційні форми
21. Сутність та структура фондового ринку
22. Інвестиційна діяльність комерційних банків
23. Методи оцінки ефективності інвестицій
24. Посередництво банків у фінансових розрахунках між імпортерами та експортерами
25. Характеристика діяльності комерційних банків під час надання лізингових, факторингових, консалтингових, гарантійних і посередницьких послуг
26. Розрахункові та касові послуги комерційних банків
27. Фінансова стійкість комерційного банку та її показники
28. Методи оцінки і мінімізації банківських ризиків
29. Характеристика державного регулювання банківської діяльності
30. Роль і місце НБУ у банківській системі країни
31. Економічні та адміністративні методи впливу НБУ на комерційні банки
32. Регулювання норм обов’язкового резервування

Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.19 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderШпаргалка - Банківське право України

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Банковское дело:

 1. Банковское дело. Лекции
  | Лекция | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 2. Шпаргалка - Банківська система України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.17 Мб
 3. Шпаргалка по маркетингу в банку
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.15 Мб
 4. Аналіз діяльності банків
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | rtf | 0.07 Мб
 5. Шпаргалка з предмету - Аналіз банківської діяльності
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 3.16 Мб
 6. Банки в современной экономике. Лекции
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.1 Мб
 7. Банковское дело. Лекции
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 8. Анализ рисков банковского сектора РФ. Лекция
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.41 Мб
 9. Стратегия развития банка: бизнес планирование. Лекция
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 10. Планирование как составляющая часть банковского менеджмента
  | Лекция | 2016 | docx | 0.09 Мб
 11. Оценка доходности и прибыльности банка
  | Лекция | 2016 | docx | 0.08 Мб
 12. Лекции по управлению в банковской сфере
  | Лекция | 2016 | docx | 0.3 Мб
 13. Маркетинг и разработка новых банковских продуктов, инновационный менеджмент
  | Лекция | 2016 | docx | 0.11 Мб
 14. Оперативное планирование и управление текущей деятельностью банка
  | Лекция | 2016 | docx | 0.07 Мб
 15. Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики)
  | Лекция | 2016 | docx | 0.01 Мб
 16. Управление ликвидностью
  | Лекция | 2016 | docx | 0.01 Мб
 17. Анализ деятельности Коммерческого банка
  | Лекция | 2016 | docx | 0.1 Мб
 18. Облікова політика в банках. Лекція
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.06 Мб
 19. Лекції з дисципліни Аналіз банківсько діяльності
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.38 Мб
 20. Ответы - Анализ деятельности банков
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | docx | 0.19 Мб
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности - Банковская система - Банковские услуги и операции - Банковский менеджмент и маркетинг - Банковское дело - Биржевое дело - Бюджетная система - Валютная система, контроль и регулирование - Валютно-кредитные отношения - Государственные и муниципальные финансы - Государственный финансовый контроль - Денежно-кредитное регулирование - Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Инвестиционная деятельность - Лизинг - Международные валютно-кредитные отношения - Международные финансы - Налоги и налогообложение, фискальная политика - Оценка и оценочная деятельность - Платежные системы - Рынок страховых услуг - Рынок финансовых услуг - Рынок ценных бумаг - Финансовое планирование и прогнозирование - Финансовые рынки - Финансовый менеджмент - Финансы - Финансы и кредит - Фондовые биржи - Фондовый рынок -