Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Шпаргалка - Банківська система України

 
Шпаргалка - Банківська система України

Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.17 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

Питання
Види банків
2.Завдання банківського регулювання
3. Охарактеризуйте порядок створення та організаційну структуру банків.
До якої з банківських систем західних країн наближається банківська система України?
6. Операції комерційного банку:
7. Етапи створення комерційного банку
8. Як визначити фактичне значення показників діяльності банку, щодо яких НБУ встановлює нормативи?
9. Документи, необхідні для реєстрації банків
10. Ліквідність банків
11. Відмова НБу у погоджені статуту
12.Яку інформацію містить актив та пасив балансу банків?
13. Дайте визначення відокремлених структурних підрозділів банку
14. Які заходи можна вжити для підвищення чистого прибутку банку?
15.Перелік операцій, що здійснюються на підставі банкісвської ліцензії
16. Яким чином банк може підвищити значення показника “дохідна база активів”
17. Умови отримання банківської ліцензіїї
18. Визначте, які видатки банку є процентними.
19. Які економічні нормативи банків, які встановлені законом?
20. Визначити, які доходи називаються процентними?
24. Який мінімальний розмір відрахувань до резервного фонду банку, якщо він створений у формі публічного акціонерного товариства?
25. Органічна структура капіталу банку. «Живий» та продуктивний капітал
21. Що таке основний, додатковий, регулятивний капітал банку?
22. Які фонди банку утворюються з прибутку?
23. Наведіть класифікацію активів банку за ступенем ризику
Які заходи можна вжити для підвищення чистого прибутку банку?
27. ліквідність активів, показникиліквідності
29 Структура зобов'язань банку
30. Сутність банку
31. Леверидж
53. Економ. Методи стимулювання банківського сектору
48) Банківська система зарубіжних країн:
49) У нашій країні дворівнева банківська система. Назвіть обидва рівня. До якого з них можна віднести споживчі кредитні кооперативи, ломбарди , фонди взаємного інвестування?
50) Банківський продукт, як основа банківської послуги,
45) функції і роль банківської системи в економіці держави
45. Функції і роль банківської системи в економіці держави
36. Що таке банк?
47) Особливості побудови банківської системи України
32) Види банків за характером здійснюваних ними операцій
34. Якщо банк – продуктивна організація, то що є результатом банківської діяльності? Дайте визначення понять «банківський продукт», « банківська послуга», «банківська операція». Чи можна вважати банківський продукт товаром?
39. Чому МВФ прагне співпрацювати з незалежними від Уряду центральними банками?
33. Організація системи гарантування банківських депозитів
44. Національний банк - головний елемент банківської системи
41. Крах Бретон-Вудської конференції у 1971 році породив еконтрольовану емісію доларів США у всьому світі. Які наслідки цього?
51. У банківській системі України представлений іноземний капітал. Яка частка іноземного капталу в банківській системі нашої країни?
54. Рада і правління банку, повноваження і відповідальність
28. Банківська система
38.Незалежність НБУ
43. Значення незалежності центральних банків
26. основні напрямки підвищення прибутковості банків:
42. Які мактоекономічні та системні фактори мають найбільший вплив на стійкість окремого банку?
52. Ліквідність банку і діяльність, що пов`язана з її підтримкою.
55. Українські закони на відміну від правових актів ряду західних країн не містить визначень таких понять як «іпотечний», «торговий» і т д банки.Обгрунтований чи даний підхід?
56 Державне регулювання діяльності банківських установ
30. Сутність банку як суб’єкта економіки, його функції.
32. За якими критеріями здійснбєтяся класифікація сучасних банків?
31. Дати визначення «левериджу».
33. Організації системи гарантування банківських депозитів (вкладів) в Україні.
Якщо банк – продуктивна організація, то, що є результатом банківської діяльності? Дайте визначення понять «банківський продукт», «банківська послуга», «банківська операція». Які точки зору з даного питання існують в вітчизняній економічній теорії? Чи можна вважати банківський продукт товаром?
Незалежність центральних банків від Урядів і світова криза 2008 року. Чи є зв'язок між цими подіями?
Що таке банк? Як історично еволюціонували уявлення про сутність поняття «банк»? Як визначається дане поняття в законодавстві Україні?
Голову НБУ призначає на 5 років і звільняє ВР при поданні Президента. Чи є залежність НБУ від влади, чи ні?
Економічна теорія стверджує, що національний ЦБ в умовах ринкової економіки повинен мати незалежний статус. Що розуміється під незалежністю НБУ? Які межі його незалежності за українським законодавством?
Чому МВФ прагне співпрацювати з незалежними від Уряду ЦБ?
4.Які ви знаєте форми регулювання банківської діяльності в Україні?
40. Закон про ЦБ визначає цілі діяльності НБУ. Які слід розглядати: як макроекономічні або мікроекономічні? Короткострокові чи довгострокові? Що розуміється під стратегічними, тактичними та операційними цілями діяльності НБУ?
46. Перелік банківських операцій та послуг що здійснюються на підставі банківської ліцензії
57. На 01.01.2012 в Україні зареєстровано 185 діючих банків. чи можна на підставі цього показника відности ринок банківських послуг до моделі досконалої конкуренції?
40. Закон про ЦБ визначає цілі діяльності НБУ. Які слід розглядати: як макроекономічні або мікроекономічні? Короткострокові чи довгострокові? Що розуміється під стратегічними, тактичними та операційними цілями діяльності НБУ?
41.Крах Бретон-Вудської системи в 1971 році породив неконтрольовану емісію доларів США у всьому світі. Які наслідки цього?
43. яке значення для діяльності центрального банку має його економічна залежність
44.національний банк – головний елемент БСУ
46.перелік банківських операцій та послуг що здійснюються на підставі банківської ліцензії
42.Ключову роль при оцінці стійкості банку відіграє показник достатності власного капіталу. На стійкість банку впливають 3 групи факторів: макроекономічні, системні (стан банківської системи) і обумовлені фінансовим становищем підприємства. Які макроекономічні та системні фактори мають найбільший вплив на стійкість окремого банку?
45. функції і роль банківської системи в економіці держав
49. У НАШІЙ КРАЇНІ ДВОРІВНЕВА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА. НАЗВІТЬ ОБИДВА. ДО ЯКИХ ВИ ВІДНЕСЕТЕ СПОЖИВЧІ КРЕДИТНІ КООПЕРАТИВИ, ЛОМБАРДИ, ФОНДИ ВЗАЄМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ?
47.особливості побудови банківської системи україни
48. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: США, ЄС, ЯПОНІЯ, КИТАЙ.

Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.17 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Шпаргалка - Банківська система України

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Банковское дело:

 1. Банковское дело. Лекции
  | Лекция | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 2. Шпаргалка - Банківське право України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.19 Мб
 3. Шпаргалка по маркетингу в банку
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.15 Мб
 4. Аналіз діяльності банків
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | rtf | 0.07 Мб
 5. Шпаргалка з предмету - Аналіз банківської діяльності
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 3.16 Мб
 6. Банки в современной экономике. Лекции
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.1 Мб
 7. Банковское дело. Лекции
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 8. Анализ рисков банковского сектора РФ. Лекция
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.41 Мб
 9. Стратегия развития банка: бизнес планирование. Лекция
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 10. Планирование как составляющая часть банковского менеджмента
  | Лекция | 2016 | docx | 0.09 Мб
 11. Оценка доходности и прибыльности банка
  | Лекция | 2016 | docx | 0.08 Мб
 12. Лекции по управлению в банковской сфере
  | Лекция | 2016 | docx | 0.3 Мб
 13. Маркетинг и разработка новых банковских продуктов, инновационный менеджмент
  | Лекция | 2016 | docx | 0.11 Мб
 14. Оперативное планирование и управление текущей деятельностью банка
  | Лекция | 2016 | docx | 0.07 Мб
 15. Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики)
  | Лекция | 2016 | docx | 0.01 Мб
 16. Управление ликвидностью
  | Лекция | 2016 | docx | 0.01 Мб
 17. Анализ деятельности Коммерческого банка
  | Лекция | 2016 | docx | 0.1 Мб
 18. Облікова політика в банках. Лекція
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.06 Мб
 19. Лекції з дисципліни Аналіз банківсько діяльності
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.38 Мб
 20. Ответы - Анализ деятельности банков
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | docx | 0.19 Мб
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности - Банковская система - Банковские услуги и операции - Банковский менеджмент и маркетинг - Банковское дело - Биржевое дело - Бюджетная система - Валютная система, контроль и регулирование - Валютно-кредитные отношения - Государственные и муниципальные финансы - Государственный финансовый контроль - Денежно-кредитное регулирование - Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Инвестиционная деятельность - Лизинг - Международные валютно-кредитные отношения - Международные финансы - Налоги и налогообложение, фискальная политика - Оценка и оценочная деятельность - Платежные системы - Рынок страховых услуг - Рынок финансовых услуг - Рынок ценных бумаг - Финансовое планирование и прогнозирование - Финансовые рынки - Финансовый менеджмент - Финансы - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Фондовые биржи - Фондовый рынок -