Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Лекції з дисципліни Аналіз банківсько діяльності

 
Лекції з дисципліни Аналіз банківсько діяльності

Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.38 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

ЗМІСТ
Вступ
Розділ І. Теоретичні основи аналізу діяльності банку та організація аналітичної роботи в банку
Тема 1. Наукові основи аналізу банківської діяльності
1.1. Наукові основи економічного аналізу
1.2. Предмет, суб`єкти та об`єкт дослідження економічного аналізу діяльності банку
1.3. Чинники, які впливають на діяльність банку
Тема 2. Методологія аналізу банківської діяльності.
Організація аналітичної роботи в сучасному банку
2.1. Метод та методика аналізу банківської діяльності (АБД)
2.2. Види аналізу діяльності банку
2.3. Інформаційна база аналізу діяльності банку
2.4. Організація проведення аналітичної роботи в банку
2.5. Попередня оцінка діяльності банку
Розділ ІІ. Методика практичної роботи з аналізу діяльності банку
Тема 3. Склад та загальна оцінка формування пасивів банку
3.1. Суть фінансових ресурсів банку та методика їх аналізу
3.2. Методика проведення загальної оцінки складу, структури і динаміки фінансових ресурсів банку
Тема 4. Сутність та аналіз власного капіталу банку
4.1. Суть капіталу банку, його види
4.2. Функції власного капіталу банку
4.3. Методика аналізу балансового капіталу банку
Тема 5. Аналіз зобов’язань банку
5.1. Сутність та класифікація зобов'язань банку
5.2. Аналіз складу, структури та динаміки зобов'язань банку
5.3. Стратегія трансформації коштів
5.4. Оцінка депозитної політики банку
Тема 6. Загальна оцінка активів банку
6.1. Сутність, склад активів банку. Завдання аналізу та інформаційна база
6.2. Види банківських активів
6.3. Аналіз складу, структури, обсягів і динаміки активів банку
6.4. Коефіцієнтний аналіз активів банку
Тема 7. Аналіз кредитної діяльності банку
7.1. Зміст, завдання аналізу та інформаційна база
7.2. Аналіз динаміки, складу обсягів і структури кредитного портфеля
7.3. Методи оцінки кредитного ризику та аналіз якості кредитного портфеля банку
Тема 8. Аналіз банківських інвестицій
8.1. Формування інвестиційних портфелів, їх види
8.2. Методика формування резерву за операціями з цінними паперами
8.3. Нормативи інвестування Національного банку України
8.4. Методика аналізу інвестиційних портфелів банківських установ
Тема 9. Аналіз ліквідності банку
9.1. Поняття “ліквідність банку”, відмінності від платоспроможності
9.2. Ліквідність як запас, як потік та як проноз
9.3. Методи оцінки ліквідності банку
9.4. Регулювання ліквідності банківської системи
Тема 10. Аналіз ризиків банківської діяльності
10.1. Сутність та види банківських ризиків
10.2. Основні етапи та методи управління ризиками у банку
10.3. Аналіз процентного ризику: визначення та підходи управління
10.4. Аналіз валютного ризику
10.5. Економічний зміст операційного ризику
Тема 11. Аналіз фінансових результатів діяльності банку та ефективності банківської діяльності
11.1. Сутність фінансових результатів, завдання та інформаційна база аналізу
11.2 Аналіз доходів банківської установи
11.2. Аналіз витрат банку
11.3. Визначення та аналіз складових прибутку
Тема 12. Аналіз фінансової стійкості банку
12.1. Поняття та чинники фінансової стійкості банку
12.2. Завдання аналізу. Система показників
12.3. Методика оцінки достатності капіталу банку НБУ
12.4. Заходи підвищення капіталізації банківської установи
Тема 13. Рейтингова оцінка діяльності банку
13.1. Поняття рейтингової оцінки банку та її види
13.2. Формування рейтингу надійності за методикою В. Кромонова
13.3. Формування рейтингу „надійність-прибутковість”
13.4. Рейтингова оцінка за системою CAMELS
Список рекомендованої літератури

Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.38 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Лекції з дисципліни Аналіз банківсько діяльності

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Банковское дело:

 1. Банковское дело. Лекции
  | Лекция | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 2. Шпаргалка - Банківське право України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.19 Мб
 3. Шпаргалка - Банківська система України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.17 Мб
 4. Шпаргалка по маркетингу в банку
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.15 Мб
 5. Аналіз діяльності банків
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | rtf | 0.07 Мб
 6. Шпаргалка з предмету - Аналіз банківської діяльності
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 3.16 Мб
 7. Банки в современной экономике. Лекции
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.1 Мб
 8. Банковское дело. Лекции
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 9. Анализ рисков банковского сектора РФ. Лекция
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.41 Мб
 10. Стратегия развития банка: бизнес планирование. Лекция
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 11. Планирование как составляющая часть банковского менеджмента
  | Лекция | 2016 | docx | 0.09 Мб
 12. Оценка доходности и прибыльности банка
  | Лекция | 2016 | docx | 0.08 Мб
 13. Лекции по управлению в банковской сфере
  | Лекция | 2016 | docx | 0.3 Мб
 14. Маркетинг и разработка новых банковских продуктов, инновационный менеджмент
  | Лекция | 2016 | docx | 0.11 Мб
 15. Оперативное планирование и управление текущей деятельностью банка
  | Лекция | 2016 | docx | 0.07 Мб
 16. Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики)
  | Лекция | 2016 | docx | 0.01 Мб
 17. Управление ликвидностью
  | Лекция | 2016 | docx | 0.01 Мб
 18. Анализ деятельности Коммерческого банка
  | Лекция | 2016 | docx | 0.1 Мб
 19. Облікова політика в банках. Лекція
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.06 Мб
 20. Ответы - Анализ деятельности банков
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | docx | 0.19 Мб
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности - Банковская система - Банковские услуги и операции - Банковский менеджмент и маркетинг - Банковское дело - Биржевое дело - Бюджетная система - Валютная система, контроль и регулирование - Валютно-кредитные отношения - Государственные и муниципальные финансы - Государственный финансовый контроль - Денежно-кредитное регулирование - Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Инвестиционная деятельность - Лизинг - Международные валютно-кредитные отношения - Международные финансы - Налоги и налогообложение, фискальная политика - Оценка и оценочная деятельность - Платежные системы - Рынок страховых услуг - Рынок финансовых услуг - Рынок ценных бумаг - Финансовое планирование и прогнозирование - Финансовые рынки - Финансовый менеджмент - Финансы - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Фондовые биржи - Фондовый рынок -