Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Аналіз діяльності банків

 
Аналіз діяльності банків

Шпаргалка | 2016 | Украина | rtf | 0.07 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1. Предмет і метод аналізу
2. Об¢єкти і суб¢єкти аналізу
3. Інформаційне забезпечення аналізу
4. Мета аналізу
5. Основні принципи аналізу
6. Види аналізу
7. Прийоми і методи аналізу
8. Аналіз тенденцій складу структури і динаміки доходних активів
9. Тип робочих активів
10. Тип недоходних активів
11. Аналіз якості активів
12. Аналіз високоліквідних активів
13. Аналіз якості кредитного портфеля
14. Аналіз забезпечення позик
15. Аналіз погашення наданих кредитів
16. Аналіз і оцінка ризику та формування резерву
17. Аналіз портфелю цінних паперів
18. Оцінка ризику та дохідності ЦП
19. Аналіз інших активів
20. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу активів
21. Аналіз тенденцій складу, структури і динаміки капіталу за ряд років за даними балансу
22. Аналіз тенденційскладу, структури і динаміки залучених і запозичених коштів
23. Оцінка добавленої вартості і мультиплікатора капіталу
24. Оцінка обґрунтованості залучення МБК на основі розрахунку платіжного балансу та коефіцієнтів дохідності
25. Оцінка депозитної політики банку
26. Значення, завдання і інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
27. Аналіз виконання плану доходів
28. Аналіз структури доходів
29. Аналіз динаміки доходів в цілому та за складом і структурою
30. Оцінка впливу основних факторів на рівень формування доходів у цілому та за їх видами
31. Аналіз рівня доходності активів банку
32. Оцінка виконання кошторису витрат
33. Аналіз структури витрат
34. Аналіз динаміки витрат у цілому, за складом та структурою
35. Аналіз і оцінка впливу осн факторів на форм-ня рівня витрат у цілому та за їх видами
36. Оцінка співвідношення доходів і витрат КБ і визначення прибутку (ПР) (збитку) оподаткування
37. Значення, завдання і інф. забез-ня аналізу прибутку (ПР)
38. Загальна оцінка рівня прибутку (ПР)
39. Аналіз динаміки та структури прибутку (ПР)
40. Чистий процентний, комісійний і торгівельний доход, методика його визначення і аналізу
41. Аналіз впливу основних факторів на рівень формування прибутку від кредитних, комісійних, інвестиційних операцій
42. Показники рівня рентабельності банку (капіталу, статутного фонду, активів і витрат)
43. Аналіз впливу основних факторів, що формують рівень рентабельності окремих видів діяльності
44. Методика узагальнення резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності
45. Методи визн-ня і принципи АН-зу ін пок-ків, що вимірюють еф-ть д-ті б-ку по доходу і прибутку (чистий SPREAD, чиста процентна маржа, інший операційний доход, продуктивність праці)
46. Значення, завдання і інформаційне забезпечення аналізу ліквідності прибутку
47. Система та методика визначення показників ліквідності: поточної, загальної, миттєвої
51. Аналіз пасивів з позиції ліквідності балансу і співвідношення залишків на грошових і депоз рах
52. Аналіз рівня ліквідності високоліквідних активів
53. Аналіз кредитного портфеля з точки зору ліквідності кредитів (надійності їх повернення і диверсифікації кредитних вкладень)
54. Аналіз співвідношення ліквідних активів і їх загальної величини
55. Аналіз ліквідності високоризикових вкладів
56. Система показників ділової активності банку та їх інформ-е забезпечення
60. Методи розрахунку факторів прискорення та розгортання ділової активності банку та їх аналіз
61. Порівняльний аналіз в динаміці показників, розрахованих за даними балансу, що характеризують ділову активність: долю інвестицій в доходних операціях, рівень залучених коштів, рівень використання залучених коштів
62. Система показників фінансової стійкості і надійності банку і їх інформаційне забезпечення
63. Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість зі сторони платоспроможності
64. Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість банку через якість активів
65. Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників що характеризують фінансову стійкість банку через ефективність діяльності
66. Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість банку через достатність капіталу
67. Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість банку через коефіцієнти ліквідності
68. Основні види ризиків: задачі та інформаційна база їх аналізу
69. Кількісна оцінка кредитного ризику
70. Аналіз кредитного портфеля по групах ризику і напрямках диверсифікації
71. Аналіз схильності банку до кредитного ризику
72. Осн види, задачі та інф-не забезпечення інвестиційних ризиків
73. Порівняльний аналіз доходності різних видів цінних паперів
74. Ризик незбалансованої ліквідності по відношенню до доходності цінних паперів
75. Види, задачі та інформаційна база валютних ризиків
78. Методи управління і хеджування валютними ризиками на основі аналізу

Шпаргалка | 2016 | Украина | rtf | 0.07 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Аналіз діяльності банків

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Банковское дело:

 1. Банковское дело. Лекции
  | Лекция | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 2. Шпаргалка - Банківське право України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.19 Мб
 3. Шпаргалка - Банківська система України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.17 Мб
 4. Шпаргалка по маркетингу в банку
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.15 Мб
 5. Шпаргалка з предмету - Аналіз банківської діяльності
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 3.16 Мб
 6. Банки в современной экономике. Лекции
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.1 Мб
 7. Банковское дело. Лекции
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 8. Анализ рисков банковского сектора РФ. Лекция
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.41 Мб
 9. Стратегия развития банка: бизнес планирование. Лекция
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 10. Планирование как составляющая часть банковского менеджмента
  | Лекция | 2016 | docx | 0.09 Мб
 11. Оценка доходности и прибыльности банка
  | Лекция | 2016 | docx | 0.08 Мб
 12. Лекции по управлению в банковской сфере
  | Лекция | 2016 | docx | 0.3 Мб
 13. Маркетинг и разработка новых банковских продуктов, инновационный менеджмент
  | Лекция | 2016 | docx | 0.11 Мб
 14. Оперативное планирование и управление текущей деятельностью банка
  | Лекция | 2016 | docx | 0.07 Мб
 15. Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики)
  | Лекция | 2016 | docx | 0.01 Мб
 16. Управление ликвидностью
  | Лекция | 2016 | docx | 0.01 Мб
 17. Анализ деятельности Коммерческого банка
  | Лекция | 2016 | docx | 0.1 Мб
 18. Облікова політика в банках. Лекція
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.06 Мб
 19. Лекції з дисципліни Аналіз банківсько діяльності
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.38 Мб
 20. Ответы - Анализ деятельности банков
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | docx | 0.19 Мб
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности - Банковская система - Банковские услуги и операции - Банковский менеджмент и маркетинг - Банковское дело - Биржевое дело - Бюджетная система - Валютная система, контроль и регулирование - Валютно-кредитные отношения - Государственные и муниципальные финансы - Государственный финансовый контроль - Денежно-кредитное регулирование - Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Инвестиционная деятельность - Лизинг - Международные валютно-кредитные отношения - Международные финансы - Налоги и налогообложение, фискальная политика - Оценка и оценочная деятельность - Платежные системы - Рынок страховых услуг - Рынок финансовых услуг - Рынок ценных бумаг - Финансовое планирование и прогнозирование - Финансовые рынки - Финансовый менеджмент - Финансы - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Фондовые биржи - Фондовый рынок -