Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

 

Когут Ярослав Михайлович

Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів –2008

Диссертация | 2008 | Украина | doc | 0.21 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Содержание

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОЇ МІЛІЦІЇ В УКРАЇНІ
Історичні передумови формування органів місцевої міліції та розвиток місцевого самоврядування в Україні
Адміністративно-правові відносини, їх зміст і механізм регулювання органами місцевої міліції
1.3. Застосування закордонного досвіду та міжнародних стандартів у процесі формування органів місцевої міліції в Україні
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МІСЦЕ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ МІЛІЦІЇ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
2.1. Юридична характеристика і співставлення правового положення органів місцевої міліції з органами внутрішніх справ
2.2. Правова характеристика елементів і рівнів адміністративно-правового регулювання та організації діяльності органів місцевої міліції
2.3. Проблеми взаємодії, координації та інформаційного забезпечення діяльності органів місцевої міліції
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ МІЛІЦІЇ
3.1. Кадрове забезпечення діяльності органів місцевої міліції
3.2. Адміністративно-правовий статус керівника органу місцевої міліції та його роль в управлінні персоналом
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Диссертация | 2008 | Украина | doc | 0.21 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

релевантные научные источники:
 • Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні
  Штогун Сергій Григорович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків – 2004 | Диссертация | 2004 | Украина | doc | 0.21 Мб
  12.00.10 – судоустрій; прокуратура й адвокатура. Актуальність теми. В умовах політичного монополізму радянської системи загальні суди формувалися та діяли як складова частина системи державних
 • Право Європейського Союзу
  Татам Алан | Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Переклад з англійської. — К.: "Абрис",1998. - 424 с | Учебник | 1998 | Украина | docx | 0.94 Мб
  Алан Татам, англійський правник, викладач Будапештського католицького університету, досліджує головні структури Євро­пейського Союзу, його інститути і право, базуючись на між­народних угодах,
 • Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції
  Когут Ярослав Михайлович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів –2008 | Диссертация | 2008 | Украина | doc | 0.21 Мб
  12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 • Державна виконавча служба в Україні: адміністративно-правове дослідження
  Макушев Петро Васильович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Запоріжжя - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 6.06 Мб
  12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ І. ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА Історичні
 • Адміністративно-правові основи впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування
  Гілін Євген Олександрович | Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.08 Мб
  12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АНОТАЦІЯ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

Другие источники по дисциплине Административное право:

 1. Ответы по Административному праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.17 Мб
 2. Шпаргалка по Административному праву.
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.24 Мб
 3. Ответы по административному праву РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.31 Мб
 4. Административно-правовое регулирование деятельности полиции по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений
  Гайдуков Андрей Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.38 Мб
 5. Административная ответственность граждан за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения
  Водяная Мария Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.35 Мб
 6. Обжалование административных решений налоговых органов в республике Ирак
  Ахмед Хайдер Наджиб Ахмед | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2018г. | Диссертация | 2018 | Зарубежные страны | docx/pdf | 1.63 Мб
 7. Административно-правовое регулирование кадрового обеспечения федеральных контрольно-надзорных органов исполнительной власти в России
  Балдина Анастасия Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.77 Мб
 8. Меры административного принуждения, применяемые к юридическим лицам в связи с нарушениями лицензионных требований
  Джамирзе Бэла Юнусовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.81 Мб
 9. Административно-правовые аспекты взаимодействия полиции с институтами гражданского общества
  Федорова Инна Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.1 Мб
 10. Административно-правовое обеспечение баланса интересов в сфере антимонопольного регулирования в Российской Федерации
  Писенко Кирилл Андреевич | Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.27 Мб
 11. Внесудебные формы разрешения административного спора
  Рысай Борис Георгиевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.6 Мб
 12. Административно-правовой статус негосударственных организаций
  Соболева Юлия Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Саратов, 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.65 Мб
 13. Особый административно-правовой режим на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя
  Ткачева Людмила Васильевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Ростов-на-Дону - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.85 Мб
 14. Механизм административно-правового регулирования нефтегазового комплекса в России: проблемы совершенствования на современном этапе
  Васильев Евгений Валерьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.11 Мб
 15. Адміністративно-правове забезпечення діяльності закладів освіти в Україні
  Озерна Ірина Вікторівна | Київ - 2018 | Диссертация | 2018 | Украина | docx/pdf | 2.91 Мб
 16. Формы государственного управления
  Неизвестен | Академия права и управления | Курсовая работа | 2018 | docx | 0.07 Мб
 17. Шпаргалки Административное право
  Неизвестен | | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.19 Мб
 18. Ответы на вопросы к экзамену по административному праву РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.37 Мб
 19. Административная ответственность за земельные правонарушения
  Карпова Екатерина Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Воронеж - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.72 Мб
 20. Адміністративна відповідальність у сфері архітектурно-будівельної діяльності
  Савицький Олександр Вікторович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ-2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.7 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -